[Cập nhật] Tỷ giá bitcoin đang giảm manh xuống mức 232,76 tỉ USD

Bản tin giá bitcoin hôm nay đang giảm mạnh trên thị trường, hôm nay đang ghi nhận ở mức vào lúc 8h00 ở 232,76 tỉ USD, giảm 22,15 tỉ USD so với 24 giờ trước.

Ethereum giảm 13,52% trong ngày, xuống 204,52 USD.

Ripple giảm 11,92% so với 24 giờ trước, còn 0,2080 USD.

Bitcoin cash giảm mạnh nhất top 10 với tỉ lệ 15,49%, xuống 277,84 USD.

Tether tăng nhẹ 0,16% trong ngày, xuống 1,00 USD.

Bitcoin SV giảm 14,32% trong 24 giờ qua, còn 199,56 USD.

$7,944.01 (-9.25%)
1 BTC = 1.00000000 BTC
Quy đổi VNĐ 1 BTC = ~182,712 đồng       Mua/bán Bitcoin bằng VNĐ?
$145,068,432,091
Thanh khoản (24h) $46,011,196,730
Tổng BTC hiện có 18,261,350 BTC
Dao động 1 giờ 0.05%
Dao động 24 giờ -9.25%
Dao động 7 ngày -8.55%
[Cập nhật] Tỷ giá bitcoin đang giảm manh xuống mức 232,76 tỉ USD

Danh sách bán Bitcoin

Giá Số Lượng (BTC) VND
192,664,115 0.868896 167,405,079
199,033,177 0.041427 8,245,347
201,421,575 2.000000 402,843,150
202,217,707 1.000000 202,217,707
210,179,034 2.450000 514,938,633
211,771,300 1.700000 360,011,210
212,121,000 0.137500 29,166,638
240,000,000 0.005852 1,404,480
246,466,000 0.002310 569,336
248,742,557 0.005478 1,362,612
250,505,283 0.006185 1,549,375

Danh sách mua Bitcoin

Giá Số Lượng (BTC) VND

189,448,000

0.101206 19,173,274

184,672,000

0.168456 31,109,106

183,080,000

0.001155 211,457

182,284,000

0.052019 9,482,231

180,851,200

0.376559 68,101,147

180,692,000

0.277868 50,208,525

179,100,000

1.185035 212,239,769

178,702,000

0.217538 38,874,476

178,463,200

0.326307 58,233,791

177,508,000

1.185035 210,353,193