Tìm hiểu chứng khoán từ A đến Z dành cho người bắt đầu

Thị trường chứng khoán được định nghĩa là tập hợp những người mua và bán cổ phiếu (chứng khoán), nơi đại diện cho quyền sở hữu của 1 doanh nghiệp, nó bao gồm các cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán đại chúng, hoặc những cổ phiếu được giao dịch một cách không công khai.

Một ví dụ nếu cổ phần của một công ty nào đó được bán cho các nhà đầu từ  thông qua nền tảng gọi vốn cộng đồng. Hầu hết các nền tảng thị trường chứng khoán điều thông qua môi giới chứng khoán và giao dịch điện tử.

Tìm hiểu chứng khoán từ A đến Z dành cho người bắt đầu

Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra hoạt động giao dịch của người bán và người mua chứng khoán, được tiến hành trên 2 thị trường là sơ cấp và thứ cấp.

 • Thị trường sơ cấp: Lần đầu người mua chứng khoán đầu tiền từ nhà phát hành.
 • Thị trường thứ cấp: nơi diễn ra sự mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành ở Thị trường sơ cấp.

Hàng hóa giao dịch trên Thị trường chứng khoán bao gồm: các cổ phiếutrái phiếu và một số công cụ tài chính khác có thời hạn trên 1 năm.

 • Vị trí của Thị trường chứng khoán: Trong thị trường Tài chính có hai thị trường lớn là:
 • Thị trường Tài chính ngắn hạn (Thị trường tiền tệ);
 • Thị trường Tài chính dài hạn (Thị trường vốn): bao gồm Thị trường tín dụng dài hạn (gồm Thị trường cho vay thế chấp và thị trường cho thuê tài chính); và Thị trường chứng khoán.

Đặc điểm chủ yếu của Thị trường chứng khoán:

 • Được đặc trưng bởi hình thức tài chính trực tiếp, người cần vốn và người cung cấp vốn đều trực tiếp tham gia thị trường, giữa họ không có trung gian tài chính;
 • Là thị trường gần với Thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Mọi người đều tự do tham gia vào thị trường. Không có sự áp đặt giá cả trên thị trường chứng khoán, mà giá cả ở đây được hình thành dựa trên quan hệ cung – cầu;
 • Về cơ bản là một thị trường liên tục, sau khi các chứng khoán được phát hành trên thị trường sơ cấp, nó có thể được mua đi bán lại nhiều lần trên thị trường thứ cấp. Thị trường chứng khoán đảm bảo cho các nhà đầu tư có thể chuyển chứng khoán của họ thành tiền mặt bất cứ lúc nào họ muốn.

Thị trường chứng khoán thực hiện các chức năng chủ yếu sau:

 • Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế;
 • Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng;
 • Cung cấp khả năng thanh toán cho các chứng khoán;
 • Đánh giá giá trị doanh nghiệp và tình hình của nền kinh tế;
 • Tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô.