Tỷ giá ngân hàng tổng hợp mới nhất 3/1/2020

Tin tỷ giá ngân hàng mới nhất ngày 3/1/2020, tổng hợp lãi suất của các ngân hàng mới nhất trong ngày, đảm bảo thông tin lãi xuất chính xác, với những thông tin về tỷ giá ngoại tệ mức mua vào bán ra của top 10 ngân hàng lớn nhất trên cả nước

  1. Tỷ giá ngân hàng ACB

    Tỷ giá ngân hàng ACB 3/1/2020
    Tỷ giá ngân hàng ACB 3/1/2020
  2. tỷ giá ngân hàng Agribank

    tỷ giá ngân hàng Agribank ngày 3/1/2020
    tỷ giá ngân hàng Agribank ngày 3/1/2020
  3. tỷ giá ngân hàng BIDV

    tỷ giá ngân hàng BIDV ngày 3/1/2020
    tỷ giá ngân hàng BIDV ngày 3/1/2020
  4. tỷ giá ngân hàng eximbank

    tỷ giá ngân hàng eximbank ngày 3/1/2020
    tỷ giá ngân hàng eximbank ngày 3/1/2020
  5. tỷ giá ngân hàng MB

    tỷ giá ngân hàng MB ngày 3/1/2020
  6. tỷ giá ngân hàng Sacombank

    tỷ giá ngân hàng Sacombank ngày 3/1/2020
    tỷ giá ngân hàng Sacombank ngày 3/1/2020
  7. tỷ giá ngân hàng techcombank

    tỷ giá ngân hàng techcombank ngày 3/1/2020
    tỷ giá ngân hàng techcombank ngày 3/1/2020
  8. tỷ giá ngân hàng Vietbank

    tỷ giá ngân hàng Vietbank ngày 3/1/2020
    tỷ giá ngân hàng Vietbank ngày 3/1/2020
  9. tỷ giá ngân hàng Vietinbank

    tỷ giá ngân hàng Vietinbank ngày 3/1/2020
    tỷ giá ngân hàng Vietinbank ngày 3/1/2020
  10. tỷ giá ngân hàng Vietcombank
    tỷ giá ngân hàng Vietcombank ngày 3/1/2020
    tỷ giá ngân hàng Vietcombank ngày 3/1/2020

    Nguồn: Vietnambiz