Xem bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến của VN-Index

Các mã cổ phiếu sẽ biến động tăng/giảm có nhiều biến động trên thị trường, nếu thị trường chung tốt thì mã cổ phiếu tăng và ngược lại, còn thị trường chung xấu thì mã cổ phiếu sẽ giảm.

Để biết được thị trường chứng khoán biến động như thế nào về các chỉ số ( gọi là chỉ số index), mức độn chỉ số dựa trên sự tăng/giảm giá, vốn hóa cổ phiếu được cho vào rỗ tính toán.

Chỉ số VN- Index rất phổ biến và rộng rãi nhất, và các mã chứng khoán trên sàn HOSE có mức vốn hóa lớn và thu hút nhiều ánh mắt của nhà đầu tư.

Xem bảng giao dịch chứng khoán trực tuyến của VN-Index

Ví dụ về chỉ số VN-Index:

– Đồ thị thể hiện chỉ số của VN – Index theo thời gian.

–  Tại thời điểm của bài viết, VN-Index đạt 915.12 điểm, giảm 2,39 điểm (tương ứng với mức giảm 0,26% – so với mức tham chiếu của chỉ số).

– Khối lượng cổ phiếu khớp trên sàn HOSE là 119.905.476 cố phiếu; Giá trị giao dịch đạt 2.737.146 tỷ đồng.

– Toàn sàn HOSE có 131 mã tăng (trong đó 8 mã tăng trần), 58 mã đứng giá (bằng giá tham chiếu) và 145 mã giảm (trong đó 11 mã giảm sàn).

– Thị trường đang ở trạng thái Đóng cửa.

Từ các thông tin trên, bạn có thể nhận định thị trường hiện tại đang giảm. Tâm lý nhà đầu tư vẫn còn nghi ngờ, đà lan tỏa tăng hoặc giảm chưa rõ nét (vì số mã tăng, số mã giảm gần như cân bằng)

* Khi xem xét thị trường chung thông qua các chỉ số (Index), bạn có thể để ý đến những biến động lớn của chỉ số (như điểm số tăng/giảm trên 1%, hoặc hơn), kèm theo đó là khối lượng giao dịch lớn hơn so với ngày thường:

– Nếu số lượng mã tăng giá ít, số lượng mã giảm giá nhiều, nhưng điểm số thị trường tăng, sẽ xảy ra hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng”. Tức là chỉ số tăng bởi một số mã vốn hóa lớn. Thị trường chung lúc này chưa thể coi là lạc quan.

– Nếu số lượng mã tăng giá nhiều, số lượng mã giảm giá ít, nhưng điểm số thị trường giảm. Thị trường chung lúc này có thể coi là lạc quan.

– Thị trường tăng giá, kèm theo số lượng mã tăng giá áp đảo số lượng mã giảm giá: thị trường tương đối tốt, các nhà đầu tư có thể bắt đầu mua cổ phiếu mình quan tâm.